การแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน

การแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน
Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ

http://www.narit.or.th/index.php/SpaceYouthChallenge

รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564