อาชีพนอกกระแส

อาชีพนอกกระแส

“อาชีพนอกกระแส” นำเสนอเรื่องราวของอาชีพที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคม พาไปทำความรู้จักแบบเจาะลึก ติดตามเรียนรู้การทำงาน กระบวนการคิด ร่วมพูดคุยและแบ่งปันแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายแนวทางการเลือกอาชีพ และเป้าหมายในชีวิตให้กับเยาวชน โดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิม

http://www.trueplookpanya.com/new/tv_program_detail/12/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA?fbclid=IwAR0lqFRnagerpxybiOhOuhMfjr6lQxRV7uFY-La3Q4jjD5Ns6O33SFILIUI